Tætningsleksikon: Tætning fra A - Å

I dette tætningsleksikon har vi samlet og forklaret en række fagbegreber indenfor tætningsteknik og byggekemi. Henvisninger for enden af hvert stikord hjælper videre til en mere intensiv beskrivelse af emnet.

Giv os venligst besked, hvis der mangler forklaring på et begreb, da tætningsleksikonet er under kontinuert udvidelse og optimering.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A

Absolut luftfugtighed

Absorbtion

Adhæsion

Adskillelsesrevner

Aerosol

Affugtningspuds

Afledningsflader

Aflukning

Afsaltning

Afskalninger

Akryl

Akrylgel

Aktiv elektroosmose

Alit

Alkali-karbonat-reaktion

Alkali-kieselsyre-reaktion

Alkali-silikat-reaktion

Alkali-tilslags-reaktion

Alkali-tilslags-reaktion

Alkalier

Alkalireserve

Alkalisering

Alkalisilikat

Alkalisilikonat

Alkalisk

Alkalitet

Ammoniak

Ammonium

Analyse

Anioner

Arbejdsfuge

Arbejdsfugetætning

Armeringsvæv

Asfalt

Asfaltmastiks


B

Bøjningsrevne

Bagløb

Basisk

Befæstelseselement

Befugtning

Belastningsklasse

Belit

Beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelseslag

Beton

Betontilsætningsstof

Bevægelig tilslutning

Bevægelsesfuge

Biocid

Bitumen

Bitumenemulsion

Bitumenopløsning

Bitumentætningsbane

Bitumentyklagsbelægning

Blyhexafluorosilikat

Borehulsslæmme

Brøndskum

Brintionkoncentration

Brugsfugt

Byggemæssig prøvningsattest

Byggeskum

Bygningsinjektion

Bygningsskadelige salte

Bygningstørlægning

Bygningstemperatur


C

CE-mærkning

Cement

Cementhydratisering

CM-metode


D

Damp

Dampblæredannelse

Damptryksudligningslag

Darcy's lov

DARR-metode

Depassivering

Destruktiv målemetode

Diagonalrevner

Diffusion

Dimensioneringsvandstand

DIN 18195

DIN EN 13967

DIN EN 13969

DIN EN 1504

DIN EN 998-1

Dispersion

Dolomit

Dræning

Drivedannelse

Dugpunkt

Dugpunktstemperatur

Dybdekrystallisering


E

Egenspænding

Elasticitet

Elasticitetsmodul

Elektro-fysisk metode

Elektroosmose

Emulgeret

Emulsioner

Epoxy

ETAG

Ettringit


F

Fast stof

Fast tætningssvumme

FD-Beton (væsketæt beton)

FDE-Beton (væsketæt beton efter indtrængningsprøvning)

Filmdannelse

Flangekonstruktion

Flaskeinjektion

Fleksibel tætningssvumme

Fleksibilitet

Flydemiddel

Forarbejdningstid

Forstærkningsindlæg

Fugeblik

Fugetætning

Fugtbalance


G

Gas

Gelslørinjektion

Gennemføring

Gennemfugtningsgrad

Gennemsivende vand

Glasflis

Glide- & skillelag

Grænsefladespænding

Gravimetrisk fugtmåling

Grove porer

Grundvand


H

Harmoniserede europæiske normer

Hookes Lov

Horisontalspærre

Horisontaltætning

Husholdningsspildevand

Hvidt kar

Hydrater

Hydratiseringsvarme

Hydraulisk kalk

Hydrofil

Hydrofob

Hydrofobiering

Hydrofobieringsmiddel

Hydrogel

Hydrolyse

Hydrostatisk tryk

Hygroskopisk fugtoptagelse

Hygroskopisk/Hygroskopicitet


I

Ikke destruktiv målemetode

Ikke-bærende væsketæt-tætningslag

Ikke-trykkende vand

Imprægnering

Indbygningstemperatur

Indefra trykkende vand

Industrispildevand

Indvendig arbejdsfugetætning

Indvendig kældertætning

Indvendig tætning

Injektionsmetode

Injektionsmiddel

Injektionspakning

Injektionsvæge

Interimistisk tætning

Intermittering

Irreversibel


J

Jordfugt


K

Kalciumhydroxid

Kalciumkarbonat

Kalciumklorid

Kalk

Kapillært opstigende fugt

Kapillar

Kapillar fugttransport

Kapillar vandoptagelse

Kapillar vandtransport

Kapillaraktiv

Kapillarbrydende

Kapillaritet

Kapillarkræfter

Kapillarstav

Kapillarvandsspærrer

Karbonat

Karbonatisering

Karbonatiseringsdybde

Karbonatiseringssvind

Kationer

Kemisk angreb

Klæbeflange

Klemprofil

Klemskinne

Klorid

Kohæsion

Koldtselvklæbende bitumentætningsbane

Kompressionslanse

Kompressionsmetode

Kompressionspuds

Kondensering

Kontaktvinkel

Kontamination

Korrosion

Korrosionsbeskyttelse af armering

Krystalliseringsskader

Krystalliseringstryk

KSK

Kuldefleksibilitet (koldbøjningsforhold)

Kuldioxid

Kulsyre

Kunststof

Kunststofmodificeret bitumentyklagsbelægning

Kvældning


L

Latent hydraulisk bindemiddel

Ledelanse

Lud

Luftkalk

Luftporer


M

Mætningsdamptryk

Makroporer

Maksimal trækkraft

Massiv korrosionsbeskyttelse

Matematisk indtrængningsdybde

Materialenorm

Mekanisk metode

Mikroporer

Mikrorevner

Minimumstemperatur for filmdannelse

Monokarbonat

Monosulfat

Montageskum

Murskæringsmetode


N

Nedsænkningsdybde

Negativt trykkende vand

Negativtætninger

Netrevner

Neutral

Nitrat


O

Offerpuds

Olieofob

Omkredsisolering

Opløsende nedbrydning

Opsamlingsrum

Opstigende fugt

Opstuvende nedsivningsvand

Osmose

Osmotisk blæredannelse

Overfladerevner

Overfladespænding

Oxyd


P

Pakning

Passivering

Passiveringslag

Passivlag

Perleeffekt

Permeabilitetskoefficient k

Permeation

pH-værdi

Phenolphthalein-indikatortest

Polymer

Polymerbitumen

Polymersilikatmørtel

Polystyrol

Polyuretangel

Polyuretanharpiks

Polyuretanskum

Porøsitet

Poregrundpuds

Porehydrofob

Porer

Præpolymer

Primær ettringitdannelse

Primer

Puds


R

Rådybder

Ramning

Reaktionsharpiks

Relativ luftfugtighed

Reversibel

Revneanviser

Revnebredde

Revnedannelse

Revnefyldningsmateriale til bevægelig fyldning af revner og hulrum

Revnefyldningsmateriale til kraftoverførende fyldning af revner og hulrum

Revnefyldningsmateriale til kvældende fyldning af revner og hulrum

Revneinjektion

Revner

Rust


S

Søm

Salte

Saltsyre

Saltudblomstring

Saneringspuds

Sekundær ettringitdannelse

Selvheling af beton

Silan

Silicium

Silikat

Silikatmørtel

Silikone

Siloxan

Skadesdybde

Skrabespartling

Slørinjektion

Slangeinjektion

Spildevand

Stenkulstjære

Sugevinkelmetode

Sulfatdriver

Sur

Svind

Syrer


T

Tætning

Tætningsafslutning

Tætningsbane

Tætningsflader

Tætningsindpresning

Tætningsmateriale

Tætningssvumme

Tætningstilslutning

T-stød

Termoplastisk kunststof

Tilsætningsstoffer

Tjære

Trykforskel

Trykinjektion

Trykkende vand

Trykkende vand

Trykløs injektion

Tyklagsbelægning


U

Udblomstringer

Udefra trykkende vand

Udligningsfugt

Udvendig tætning

Udvendig tætning af arbejdsfuger

UV-bestandig


V

Vægemetoden

Væske

Væv

Vådrum

V-snitmetode

Vandcementtal (v/c-tal)

Vanddamp

Vanddampabsorption

Vandglas

Vandkalk

Vandoptagelseskoefficient

Vandpåvirkningstype

Vandtæthed

Vandtæthed

Viskositet


W

WU-beton

WU-retningslinie


Z

Zeta-potentiale


 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America