Jordstabilisering

1 Pumpe
KÖSTER Akrylgel-Pumpe
3 Injektions- & stabiliseringslag
KÖSTER Injektionsgel G4

Ændringer i grundvandsspejlet eller tilstedeværelsen af vandstrømninger i jordstrukturen kan vaske de fine substanser ud af undergrunden, hvorved der opstår hulrum i jorden. Disse hulrum kan forringe jordstrukturens stabilitet i en sådan grad at jorden mister sin bæreevne. Tegn på dette fænomen er oftest bygningssætninger, men i værre tilfælde dannes deciderede underjordiske hulrum.

For at reducere tabet af fine substanser i undergrunden skal der foretages en jordstabilisering. Dette sker ved injektion af KÖSTER Injektionsgel G4 gennem specielle injektionslanser. Gel'ens lave viskositet gør det muligt for den at trænge dybt ind i undergrunden, hvor den fordeler sig i jordens struktur og binder jord og vand til en elastisk massiv jordgel. Resultatet er en mere stabil og tæt jordsammensætning, uden risiko for udvaskning af de fine substanser.

Jordstabilisering med akrylgel kan eksempelvis ske lodret under hus- & bygningsfundamenter, vandret gennem vægge, hvilket muliggør strukturelle udskiftninger eller reparationer såsom rørgennemføringer og lignende samt til forstærkning af diger. 

Alle jordstabiliseringsopgaver kræver individuel plamlægning og professionel udførelse.

Angivelserne i de relevante tekniske datablade skal altid følges.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America