Vertikal og horisontal slørinjektion

Efterfølgende tætning af konstruktionsdele, der ikke længere er tilgængelige på grund af nabobyggeri eller lignende (som tunneller, underjordiske parkeringsanlæg, elevatorskakte, betonfundamenter og lignende) tætnes som regel ved hjælp af slørinjektion. Illustrationen ovenfor viser det nederste af en elevatorskakt, som efterfølgende er tætnet horisontalt (under soklen) og vertikalt (på væggene) mod indtrængende grundvand.

I et kvadratisk, fladecentreret mønster gennembores konstruktionsdelen af huller, der forsynes med standardpakninger. Injektionen sker i flere trin gennem pakningerne og frembringer på positivsiden (ydersiden) kegleformede jordbefæstelser som adskiller konstruktionsdelen fra grundvandet. Injektionen udføres med KÖSTER Injektionsgel G4, som til dette anvendelsesformål er godkendt fra Deutschen Institut für Bautechnik, i form af en "allgemeine bauaufsichtliche Zulassung". Hvis der er store hulrum eller ujævnheder bag væggen som fører til for stort materialespild, kan der alternativt anvendes KÖSTER Injektionsgel S4, der har en hurtigere reaktionstid.

Slørinjektion i konstruktionsdele af hulrumssten eller dobbeltmurværk og lignende, kan ske ved anvendelse af injektionslanser, der i kraft af deres længde forbigår hulrum inde i væggen og først frigiver injektionsmaterialet i jorden på ydersiden af konstruktionsdelen. Det anbefales at søge professionel assistance til sådanne opgaver.

Angivelserne i produkternes brochurer er gældende.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America