Boret tunnelkonstruktion

Borede tunneller bestående af tunnelelementer er en af de mest moderne metoder indenfor tunnelbyggeri. Alligevel kan der på trods af kraftig armering opstå revner i betonoverfladen på grund af det høje tryk fra de hydrauliske spændinger i elementerne. For at undgå fugtskader som følge af vandindtrængning og efterfølgende armeringskorrosion, tætnes disse revner med standardiserede injektionsmetoder. Hertil kan der anvendes såvel revneoverdækkende som kraftoverførende produkter.

Et andet klassisk tilfælde er partielt svigt af en kompressionstætning og heraf følgende lækager gennem ringfugen. Her villøsningen ofte være slørinjektion af det respektive tunnelelement. For at beskytte betonelementet føres specielle injektionslanser gennem fugen, hvorigennem der injiceres KÖSTER Injektionsgel G4. Injektionsmaterialet befæster de tilstødende jordlag og tætner konstruktionsdelen på ydersiden. Også hulrum mellem jord og elementer tætnes med gel'en hvorved den ydre tætning genetableres.

De tekniske angivelser i de respektive datablade er gældende.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America